Ytdesinfektionsmedel och handdesinfektion finns alltid tillgängligt i stugan. 

För gästernas säkerhet och för att minimera risken för smittspridning inför vi nu ett fönster på 6 timmar mellan de gäster som lämnar och de som kommer. Det innebär att ankomsttid nu är 16:00 och hemresa 10:00.

Om myndigheterna inför restriktioner som innebär att man inte får resa till fjällen p.g.a. Pandemin så återbetalas bokningsavgift samt stughyra. Detsamma gäller om någon i sällskapet insjuknar i Covid-19. Kontakta oss för mer info.